image


Adgangsvejen til leveringsstedet skal være fast vej, bredde 2,8 m og frihøjden 4,0 m.